ข่าวประกาศ กวตบ.พร.

ข่าวประกาศ กวตบ.พร.

๒๑ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ กับ Diving Disease Research Centre Professional Services (DDRCPS) ในรูปแบบออนไลน์

๒๑ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ กับ Diving Disease Research Centre Professional Services (DDRCPS) ในรูปแบบออนไลน์

หลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำ (Underwater Medicine Technician)

หลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำ (Underwater Medicine Technician)