การประชุมสัมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปี งป.63 “นิรภัยเวชกรรมสำหรับเวชศาสตร์ใต้น้ำและเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงในยุคการระบาด COVID-19” (Underwater Medicine and Hyperbaric Safety in an Era of COVID-19 pandemic) วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเพชรไพฑูรย์โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี