เชิญผู้สนใจโครงการอบรมให้ความรู้ด้านนิรภัยเวชกรรมใต้น้ำสำหรับนักดำน้ำนันทนาการประจำปี งป.๖๓  เรื่อง นิรภัยเวชกรรมใต้น้ำในยุคของการระบาด COVID-19 (Underwater Medicine Safety in an Era of COVID-19 pandemic) วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563
ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ ค่าลงทะเบียน 500 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พ.จ.อ.กฤษณะ พิมพานนท์ 086-0758782