โครงการอบรมให้ความรู้ด้านนิรภัยเวชกรรมใต้น้ำสำหรับนักดำน้ำนันทนาการ ประจำปี งป.63 เรื่อง นิรภัยเวชกรรมใต้น้ำในยุคของการระบาด COVID-19 (Underwater Medicine Safety in an Era of COVID-19 pandemic) วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563